21 jul 2022

Boeren beheren slenkgebied bij Boetelerveld

Drie agrarisch ondernemers gaan de komende jaren gezamenlijk het beheer van een slenk ten noorden van Natura 2000-gebied Boetelerveld beheren. Op 10 mei tekenden gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher en drie Sallandse boerenbedrijven hiervoor een gezamenlijke intentieverklaring.

Drie agrarisch ondernemers gaan de komende jaren gezamenlijk het beheer van een slenk ten noorden van Natura 2000-gebied Boetelerveld beheren. Op 10 mei tekenden gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher en drie Sallandse boerenbedrijven hiervoor een gezamenlijke intentieverklaring.

De veehouders gaan kruidenrijk grasland beheren dat niet intensief wordt bemest maar wel vaak wordt gemaaid. Het voer wordt gebruikt voor melkkoeien en jongvee. Voor het gebruik van de grond betalen ze een gangbare pacht, maar ze krijgen wel een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het gaat om een pilot van drie jaar. Agrariër Heuven: ‘Wij denken dat boeren net zo goed natuur kunnen beheren als de terreinbeherende organisaties. Nu kunnen we dat in de praktijk laten zien.’

Voedselarm grondwater

Terreinbeheerder Jeroen Buune van Landschap Overijssel legt uit dat het beheer in het slenkgebied één van de maatregelen is die genomen zijn om de natuur te beschermen en te versterken: “De slenkstructuur zorgt ervoor dat het Boetelerveld voedselarm grondwater krijgt. Dit is cruciaal voor het voortbestaan van allerlei planten en dieren in het gebied. Het is van belang dat de toevoer goed is én blijft. Ik ben heel blij dat het beheer van de slenk en de omliggende gronden door boeren uit de directe omgeving wordt verzorgd. Ze gaan ook actief uitmijnen (overtollig fosfaat uit de bodem halen door mineralen toe te voegen) waardoor de natuurkwaliteit alleen nog maar zal toenemen.”

Landelijk voorbeeld

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher noemt het een mooi voorbeeld van samen zoeken naar nieuwe (verdien)mogelijkheden. En een mooie stap om boeren rond een natuurgebied ook daadwerkelijk een rol te geven in het beheer van natuurgronden. Hij hoopt dat het initiatief uitgroeit tot een landelijk voorbeeld van geslaagd agrarisch natuurbeheer.