Veelgestelde vragen

De komende jaren worden in het Springendal en Dal van de Mosbeek tal van projecten uitgevoerd. Wat gebeurt er precies en waarom? We houden je zo goed mogelijk op de hoogte.

 
Hieronder vind je alvast een antwoord op de meest gestelde vragen over (de toekomst van) het gebied.

In de Twentse gemeenten Dinkelland en Tubbergen, op de stuwwal van Ootmarsum, vind je het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek. Het ligt vlak bij de Duitse grens en, als je het ten opzichte van Drenthe en Gelderland bekijkt, middenin Overijssel. Het gebied is ruim 1300 hectare groot en staat bekend als populaire wandel- en fietsomgeving.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Overal op aarde neemt de hoeveelheid, variatie en genenkwaliteit van planten en dieren drastisch af en raken ecosystemen verstoord. Het Europese Natura 2000-programma is bedoeld om de biodiversiteit die er nog is, in stand te houden. Je leest hier meer over de Natura2000-status van het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek.

In het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek komen, o.a. dankzij kalkmoerassen en beekbegeleidende bossen, veel bijzondere plant- en diersoorten voor. Je vindt er bijvoorbeeld struiken met jeneverbessen, drijvende waterweegbree en goudveil. Er leven kamsalamanders, beekprikken en vliegende herten. Deze en andere soorten zijn in gevaar. Onder andere doordat er te veel stikstof uit de lucht in de bodem terechtkomt en doordat er te veel bemest wordt. Het gebied is bovendien te droog. Om de bijzondere soorten hier een kans te geven om te overleven, zijn betere omstandigheden nodig. Het Europese Natura 2000-programma is hier volledig op gericht. Het is bedoeld om de biodiversiteit die er nog is in Europa, in stand te houden.

Ook tijdens de werkzaamheden is het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek toegankelijk voor recreatie. Het is echter mogelijk dat tijdens werkzaamheden in een deelgebied bepaalde toegangswegen zijn afgesloten of moeilijker toegankelijk zijn. Wanneer dit het geval is, wordt de gewijzigde situatie met borden op locatie aangeduid. We doen ons uiterste best de overlast te beperken. Maar ook hierbij geldt dat we de natuur voorrang geven.

In bredere zin kan de aanwijzing als Natura 2000-gebied natuurlijk ook gevolgen hebben voor wat mensen wel en niet mogen doen in dit gebied. Heeft een activiteit geen gevolgen voor de natuur of kunnen we de gevolgen verzachten? Dan is de activiteit doorgaans toegestaan. Soms is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Activiteiten die een negatief effect hebben op de natuur zijn niet of onder voorwaarden toegestaan. Als je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen.

Natura 2000 is het gevolg van een afweging van belangen. Naast de klimaatcrisis heeft de biodiversiteitscrisis ook een enorme omvang bereikt. Overal op aarde neemt de hoeveelheid, variatie en genenkwaliteit van planten en dieren drastisch af en raken ecosystemen verstoord. Dit is het directe gevolg van versnippering en verdroging van natuurgebieden, een overdaad aan stikstof die verzuring en vermesting veroorzaakt en de effecten van de klimaatverandering. Wanneer het ecosysteem uit balans raakt, omdat er delen uit wegvallen, zijn de gevolgen groot. Niets doen leidt op termijn tot een groot gebrek aan frisse lucht, schoon water, vruchtbare bodems en bestuiving van gewassen.

Alle keuzes die in het kader van Natura 2000 worden gemaakt, zijn primair gericht op het in stand houden van de biodiversiteit die er nog is. Daardoor kan het gebeuren dat er op plekken bomen moeten verdwijnen, terwijl dat vanuit een klimaatperspectief niet logisch lijkt. Toch is het dan nodig. In open en voedselarme natuurgebieden zoals heide en stuifzand, verdwijnen anders de karakteristieke planten en dieren die er thuishoren. De bomen zorgen ervoor dat ze steeds minder ruimte krijgen en verbruiken het water dat beschikbaar moet komen voor de planten. Daarnaast worden ze vaak nog verder verdrongen door planten die het door de overvloedige stikstof juist extreem goed doen. Na verloop van tijd staan er in zo’n gebied dan nog maar een paar zeer succesvolle planten en dieren. En dat leidt uiteindelijk tot zeer ingrijpende problemen op het gebied van voedselvoorziening, plagen, ziekten, klimaat en grondstoffen voor huisvesting, kleding, medicijnen en brandstof.

Overigens wordt de kap van bomen in Natura 2000 gebieden gecompenseerd. Bovendien komt er nog extra bos bij. In totaal in heel Nederland 37.000 hectare. Dat hebben het Rijk en de provincies afgesproken. Meer informatie over de bossenstrategie in de Provincie Overijssel vind je hier.

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek kent geen losloopgebieden. Aangelijnd mogen honden mee op alle wandelroutes. Het startpunt van o.a. de Bronnenroute (4,7 km), Heideroute (3,2 km) en Sprengenroute (4,1 km) is parkeerplaats Brandtoren, op de kruising van de Brandtorenweg en de Hooidijk in Hezingen.

Houd honden uit de buurt van plaatsen waar dieren broeden of in grote concentratie voorkomen en zorg dat ze geen vogels verstoren. Neem hondenpoep mee en gooi het in de vuilnisbak. In het voorjaar zijn de regels her en der aangescherpt om op de grond broedende vogels of pasgeboren dieren te beschermen. Hiervoor geldt: kijk altijd op de borden bij de toegang van het gebied om te zien of er speciale regels gelden. Veel wandelplezier!