Dal van de Mosbeek

Heldere beken beschermen tegen de regen

De Mosbeek is de levensader van het Dal van de Mosbeek. Het kalkrijke water dat door de beek stroomt, is essentieel voor de vochtige heide, het blauwgrasland, kalkmoeras en broekbos. Het zorgt voor een grote natuurlijke rijkdom: je vindt in het Dal van de Mosbeek o.a. zeldzame orchideeën en koekoeksbloem. De Mosbeek en de bijzondere planten in het gebied hebben het zwaar. Ze hebben een natte bodem nodig, terwijl het gebied steeds verder verdroogt.

 

De toename van stevige regenbuien is een van de factoren die de eigenschappen van dit gebied bedreigen. Piekregens spoelen het zand te hard weg, waardoor beken dieper worden en de bronnen vollopen met zand. De afgelopen jaren is hier al met spoed op ingegrepen: door natuurlijke drempels aan te leggen en de beek minder diep te maken. In het kader van het Natura2000-traject, worden de komende jaren aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.

Om de beken te herstellen, maken we het gebied natter. We creëren plekken om regenwater in op te slaan, zodat dit water niet direct de beken in stroomt. Zo wordt de bodem van de beken gespaard. Om de afvoer van het water verder te verminderen en te vertragen, halen we op verschillende plekken de drainage weg van de landbouwgronden. Daarnaast dempen we sloten en moet er worden gestopt met bemesten. Zo komen er minder voedings- en meststoffen in de bodem terecht. Dit is beter voor de kwetsbare natuur rondom de landbouwgronden.

Ontdek meer gebieden