19 feb 2024

Aanbesteding binnenkort op de markt

Over een paar weken zetten we de aanbesteding op de markt voor de werkzaamheden die vanaf deze zomer in het Springendal worden uitgevoerd. In de aanbesteding zijn aandachtspunten meegenomen die (via een enquête) door het gebied zijn aangedragen. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels met een afvaardiging vanuit het gebied besproken.

 

 

Het gaat om werkzaamheden in Dal van de Mosbeek, de Brunninkhuizerbeek, de Braamberg en de noordtak van de Hazelbekke. Planning is om op 11 maart met de selectie van aannemers een ronde door het gebied te maken. Daarbij wijzen we specifieke punten aan die de aannemers vervolgens in hun aanbesteding kunnen meenemen.

Vervolg

Medio april ontvangen we de inschrijvingen, waarna deze beoordeeld worden. We verwachten de opdracht eind mei, begin juni te gunnen. Het is de bedoeling dat de aannemer dan al snel start met de voorbereidingen, zodat in augustus de uitvoering kan beginnen. De uitvoering vindt in twee periodes plaats, van juli 2024 tot half maart 2025 en van juli 2025 tot half maart 2026.

Gerelateerd