Hazelbekke

Hazelaars langs een typisch Twents beekje

Dit typisch Twentse beekje dankt haar naam aan de hazelaars die langs het water staan. In het verleden was dit een gebied waar ook de das zich thuis voelde, maar met de tijd is het karakter van dit natuurgebied veranderd. Het aantal bijzondere dieren en planten is hierdoor teruggelopen, maar neemt ook alweer toe. De afgelopen jaren zijn (in het kader van het programma ‘Terug naar de bron’) diverse werkzaamheden uitgevoerd in dit gebied, om de bronvijver van de Hazelbekke te herstellen en daarmee de waterkwaliteit in de hele beek te verbeteren.

 

Als er iets karakteristiek is voor deze omgeving, is het wel de bijzondere kwelactiviteit in de bronvijvers: grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Je ziet dit bijna nergens anders in Nederland. Het komt door het dikke zandpakket dat hier ligt: een stuwwalplateau dat volledig gevuld is met water. Met de werkzaamheden van de afgelopen jaren is de kwelactiviteit hersteld, zodat bijvoorbeeld de kleine watersalamander en vlokreeften weer een goede leefomgeving hebben. Verderop langs de beek ontwikkelen dankzij het schone water de goudveil, dotterbloem en bittere veldkers.

In het kader van de Natura2000-werkzaamheden heeft het stoppen van de ontwatering en mestuitspoeling in dit gebied hoge prioriteit. Vermest grondwater heeft hier het kwelgebied nog niet bereikt, dankzij de lange verblijftijd van het voedende grondwatersysteem. Maar op termijn kan de vervuiling ook deze locatie bereiken. Daarnaast moet het erf Hazelbekke worden aangepast, zodat de beek weer zichtbaar wordt en de beekbodem kan worden verhoogd. Deze maatregelen staan genoteerd als langetermijnplannen.

Ontdek meer gebieden