De werkzaamheden

Waar werken we de komende jaren aan?

We nemen maatregelen om de bijzondere plant- en diersoorten die het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek rijk is, te beschermen. Deze soorten hebben het moeilijk, onder andere omdat er te veel stikstof uit de lucht in de bodem terecht komt en er te veel bemest wordt. Daarnaast is het gebied te droog.

 

Met de maatregelen die we nemen, zorgen we voor betere omstandigheden voor deze planten en dieren. We maken het gebied natter, ook omdat dat beter is voor de alluviale bossen langs de beek. Maar we doen natuurlijk nog veel meer.

 

We zorgen voor meer afwisseling in de natuur

We maken het beekdal- en heidelandschap sterker en zorgen voor meer afwisseling in de natuur. We beschermen de droge heide en de heischrale graslanden en breiden ze uit. Dit doen we door aan de slag te gaan met het bos. Op bepaalde plekken zorgen we ervoor dat het er weer uitziet zoals vroeger en in de rest van het gebied sparen we zoveel mogelijk bijzondere bomen, boomgroepen en houtwallen. Ook verbeteren we stukken bos. Vervolgens komt het aan op zorgvuldig beheer van het gebied.

De beken in het gebied moeten vaak in korte tijd grote hoeveelheden neerslag afvoeren. Hierdoor slijten de bodems steeds verder uit. Zo verdroogt het beekdal en kunnen bijzondere planten er niet overleven. We gaan het water daarom opvangen vóór het in de beken terechtkomt en herstellen de oorspronkelijke hoogte van de bodems. Door daarnaast sloten te dempen, blijft het water langer in het gebied staan.

 

Springendal Natura 2000 / Vimeo.

Wat is Natura2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Overal op aarde neemt de hoeveelheid, variatie en genenkwaliteit van planten en dieren drastisch af en raken ecosystemen verstoord. Het Europese Natura 2000-programma is bedoeld om de biodiversiteit die er nog is, in stand te houden.