23 mei 2024

Tweede ronde RIVM-metingen waterkwaliteit voltooid

Sinds 2022 voert het RIVM metingen uit om de waterkwaliteit van het Springendal te monitoren. Zo willen we de komende jaren het effect van de Natura 2000-maatregelen op de (grond)waterkwaliteit kunnen bepalen en in beeld krijgen welke uitdagingen de toekomst nog brengt. Inmiddels is de tweede ronde metingen uitgevoerd, die samen met de eerste ronde de nulmeting vormen. Arno Hooijboer, projectcoördinator Waterkwaliteit bij het RIVM, vertelt er meer over.

Het monitoren gebeurt door monsterneming van het bovenste grondwater (met opengatboringen) of van het bodemvocht (als de grondwaterstand dieper dan vijf meter staat). Nadat dit bij de eerste metingen nog pionieren was, is het deze keer soepel verlopen. Arno: “Het scheelt enorm om die ervaring te hebben. Nu wisten we precies op welke percelen we welke methode moesten toepassen. Daardoor verliep alles een stuk sneller.”

“Door op verschillende momenten te meten, krijgen we een beeld van de weersinvloeden op de waterkwaliteit.”Arno Hooijboer, projectcoördinator Waterkwaliteit RIVM

Natte omstandigheden

De omstandigheden waren wel heel anders dan bij de eerste metingen, vertelt hij: “Het was deze keer veel natter. Daardoor hoefden we minder diep te boren. Dat levert altijd andere waarden op, maar in dit geval niet de andere waarden die we verwachtten.” In droge grond vindt minder nitraatafbraak plaats, waardoor je doorgaans hogere waarden aantreft. In het Springendal blijkt die theorie niet op te gaan: “De leemlagen die zich hier in de bodem bevinden, werken verstorend. Ze zijn slecht doorlatend, onder de leemlaag is de nitraatconcentratie vaak lager dan daarboven. Bij deze tweede ronde hebben we dus meer water op de leemlaag bemonsterd, in de eerste ronde hebben soms door de leemlagen heen geboord. Hierdoor zijn de nitraatwaarden van deze tweede ronde hoger.”

Hoewel het bodemvocht wel voorzichtig de verwachte resultaten laat zien, wordt het er niet eenvoudiger van: “Het Springendal is enorm heterogeen en je kunt nu eenmaal niet tegelijkertijd diep en ondiep boren.” De volgende metingen vinden komend najaar plaats. Arno: “Dan zullen de omstandigheden opnieuw anders zijn. En straks, als werkzaamheden zoals het verwijderen van drainage eenmaal zijn uitgevoerd, moeten we ook dat gaan terugzien.” Voor duidelijke resultaten is het nu in elk geval nog te vroeg. Het blijft een klus van de lange adem: “Pas als we meerdere jaren kunnen overzien, krijgen we gevoel bij de invloed van verschillende omstandigheden.”

Meer weten over de metingen en boringen? Lees hier verder.

Gerelateerd