26 sep 2023

Landgoed de Mosbekke: voortgang werkzaamheden

In het kader van natuurherstel voert Bosgroep Noord-Oost Nederland werkzaamheden uit op Landgoed de Mosbekke. Dit terrein, hoog in de flank van de stuwwal, is particulier eigendom en niet toegankelijk voor publiek. Maar als je vanaf de Mosbekkeweg op het landgoed uitkijkt, zie je dat er van alles gaande is.

Toezichthouder Rolf Dijkstra: “Je vindt hier veel verschillende natuurtypes heel dichtbij elkaar, dat is uniek en willen we behouden. Om de ontwikkeling van de heide meer kans te geven hebben we geplagd en de strooiselrijke laag verwijderd. Het merendeel van de bosranden is vrijgezet en rondom vitale jeneverbesstruiken hebben we bedden gecreërd, zodat ze zich nog beter kunnen vermeerderen.”

Deze week is gestart met het verondiepen van de beek, om het gebied natter te maken. Rolf: “Daarnaast moet er nog meer worden geplagd en verwijderen we komende weken opslag uit het vochtige alluviale bos. Ook de bekalking moet nog plaatsvinden.” Het weer zit tot dusver mee en alles verloopt volgens plan. Naar verwachting wordt het project eind oktober afgerond.

Gerelateerd