17 feb 2022

Terinzagelegging Ontwerp-PIP: wat gebeurt er met de zienswijzen?

Tot en met 31 januari 2022 was het mogelijk om via een zienswijze een reactie te geven op het Ontwerp-PIP. Wat gebeurt er met uw ingediende zienswijze? Gert-Jan Hoeve, projectleider van Natura-2000 project Springendal Dal van de Mosbeek, legt het uit.

“De zienswijzen komen binnen en worden geregistreerd. Elke indiener ontvangt een ontvangstbevestiging en een uniek registratienummer. Vervolgens gaat de projectorganisatie aan de slag met de ingediende zienswijzen. De inhoud en en lengte verschillen meestal behoorlijk. Een heel team, elk met zijn eigen specialisme, staat klaar om elk aspect in een zienswijze uit te zoeken en te verwerken.”

Als de zienswijzen zijn verwerkt volgt een antwoord naar de indiener. Maar hoe lang duurt dat? En wat gebeurt er met inhoudelijke punten aangegeven in elke zienswijze? “We hebben enkele maanden nodig om alle zienswijzen te beantwoorden. Dit is een zorgvuldig proces, waarbij we soms specialisten moeten raadplegen. Er volgt dan een Nota van Antwoord, naar verwachting eind mei. Een openbaar stuk waarin de antwoorden op de gestelde vragen zijn te vinden. Alle indieners van een zienswijze ontvangen de Nota van Antwoord met een begeleidende brief. In die brief kunnen ze hun registratienummer terugvinden, en daarmee de antwoorden op hun zienswijze.”

Onherroepelijk
Zienswijzen kunnen aanleiding geven om wijzigingen in het definitieve PIP aan te brengen. De Nota van Antwoord wordt samen met het PIP ter instemming aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Na instemming wordt het PIP ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden en ontvangen alle indieners van een zienswijze een exemplaar van het de Nota van Antwoord. Ook wordt hen de gelegenheid geboden om te komen inspreken tijdens een vergadering van de Statencommissie, voorafgaand aan de behandeling van het PIP in Provinciale Staten. “Uiteindelijk streven we naar een onherroepelijk PIP tegen kerst 2022,” aldus Gert-Jan.