08 dec 2023

Uitmijnen om de bodemkwaliteit te verbeteren

De komende jaren gaan we actief aan de slag met het verwijderen van overtollig fosfaat uit de bodem van de percelen die vanuit het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Springendal & Dal van de Mosbeek zijn omgezet naar de bestemming natuur. Dit proces noemen we uitmijnen. De eerste stap bestaat uit het nemen van grondmonsters, om de huidige fosfaatwaarden in de bodem in kaart te brengen. Het gaat in 2024 om zo’n 63 hectare grond, die eigendom is van de provincie.

Te veel fosfaat; waarom kan het kwaad?

Fosfaat spoelt vanaf deze voormalige landbouwgronden gemakkelijk uit naar het natuurgebied. Fosfaat is een voedingsstof die een negatief effect heeft op kwetsbare natuur. De kwaliteit van de bestaande natuur gaat door te veel voedingsstoffen in het grondwater achteruit. Dit willen wij voorkomen door percelen te gaan uitmijnen en het fosfaat uit het gebied af te voeren.

 

Uitmijnen; hoe werkt dat?

Uitmijnen draait om het verwijderen van overtollig fosfaat uit de bodem. We nemen maatregelen om het fosfaatniveau te verlagen en daarmee uitspoeling van fosfaat richting kwetsbare natuur te voorkomen. Dit doen we door gewassen die in staat zijn fosfaat op te nemen, te stimuleren om te groeien. Het gewas wordt vervolgens gemaaid en afgevoerd. Door dit meerdere jaren te herhalen wordt een groot deel van het aanwezige fosfaat uit de bodem verwijderd.

 

Planning

De monsters worden nog in december van dit jaar genomen door Eurofins. In januari 2024 volgt een uitmijnadvies van het Louis Bolk Instituut. Dit advies maakt onderdeel uit van de nieuwe pachtovereenkomsten voor 2024. Vanaf 2025 starten we ook met het uitmijnen op de percelen die in eigendom zijn van particulieren en ondernemers. Zij worden hierover in de tweede helft van 2024 geïnformeerd.

Gerelateerd