19 mei 2022

18 mei: bezoek Provinciale Staten

Op 18 mei bezochten 11 statenleden van de Provinciale Staten het gebied Springendal. Het bezoek vond plaats in het kader van periodieke veldbezoeken, waarbij specifiek voor deze locatie werd gekozen omdat we richting vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gaan. De leden wilden een goed beeld krijgen van het gebied en de ontwikkelingen.

Ecoloog Fons Eijsink gaf een toelichting op de kenmerken van het gebied en de voorgenomen maatregelen. Erik Bak, al vanaf het begin betrokken bij het gebiedsproces, vertelde over de impact op de omgeving en de complexiteit van verschillende uitdagingen. Er werd ook stilgestaan bij het feit dat dit een van de eerste processen is die in het kader van Natura 2000 wordtopgestart. Dat daarbij vragen ontstaan waarop niet direct een antwoord op is, past volledig bij die rol van voorloper.

Karst Spijkervet, de nieuwe regiobestuurder Oost bij LTO Noord, deed tot slot een oproep voor bestuurlijke rust in het gebied: “Het is tijd voor rust in de opgave. Voor een volledige focus op de vaststelling.”

Gerelateerd