19 feb 2024

23 mei en 5 juni: laatste Natura 2000-excursies Manderheide

Voor de laatste keer meewandelen met een speciale Natura 2000-excursie over de Manderheide? Wees dan snel. Aanmelden kan via het e-mailadres onderaan dit artikel.

Na een kleine vier jaar is de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen op de Manderheide klaar. Het glooiende heidelandschap ten noorden van Mander tot aan de Duitse grens is in drie fasen aangepakt. De eerste serie ingrepen in 2020-2021 was de grootste. Naast het weghalen van stukken bos om ruimte te maken voor heide, werden in de loop der jaren ook kamsalamanderpoelen en houtwallen hersteld en aangelegd, akkers geschikt gemaakt voor heideontwikkeling, prehistorische raatakkers zichtbaar gemaakt en in het gebied rasters, hekken en menpoorten geplaatst. Dit laatste vanwege de kudde heidekoeien die hier inmiddels graast en de heide daardoor mede beheert.

Focus op werkzaamheden

De allereerste Natura 2000-excursie vond plaats op 18 april 2020, toen de eerste werkzaamheden nog moesten beginnen. In de jaren daarna wandelden tientallen belangstellenden regelmatig mee met de georganiseerde uitvoeringsexcursies. De focus lag altijd op de Natura 2000-werkzaamheden. De ontwikkelingen volgen op plekken waar al ingrepen waren gedaan en bekijken en toelichten van de werkzaamheden op nieuwe uitvoeringslocaties.

23 mei en 5 juni laatste excursies

Donderdag 23 mei én woensdag 5 juni 2024 organiseert Landschap Overijssel de laatste Natura 2000-excursies over de herstelde Manderheide. Kom en zie zelf waar de heide alweer volop kiemt, en welke andere bijzonders bewoners van het heidelandschap hier (weer) voorkomen. De excursies duren van 19.00 tot circa 21.00 uur. U kunt tijdens de wandeling overal vragen stellen over dingen die u ziet of waar u meer over wilt weten. We stoppen op verschillende plekken om effecten te bekijken. Er is (per excursie) plaats voor maximaal 40 deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar eveline.vandervliet@landschapoverijssel.nl. Geef hierbij a.u.b. uw naam, telefoonnummer, de voorkeursdatum en het aantal deelnemers op. Aan de excursies zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerd