04 apr 2024

Maurits von Martels over zijn nieuwe rol als bestuurlijk trekker

Op 21 maart is het bestuurlijk trekkerschap voor Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek van LTO Noord overgegaan naar Provincie Overijssel. Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) en de Projectgroep Springendal. Nieuwe bestuurlijk trekker Maurits von Martels, gedeputeerde landbouw namens de BBB, beantwoordt vier vragen.

Hoe zie je de rol van bestuurlijk trekker in de uitvoeringsfase die is aangebroken?

Sinds het Provinciaal Inpassingsplan is vastgesteld zie je dat de discussie tussen verschillende belangen veel minder gevoerd hoeft te worden. De opgave is duidelijk. Het is nu vooral van belang om alle partijen bij elkaar te houden. Er is veel in beweging rond de toekomst van het landelijk gebied. Het is belangrijk dat de partijen desondanks wel achter het plan blijven staan. Ik zie het als mijn rol om dat in de gaten te houden, terwijl de uitvoering gaat beginnen. Elkaar blijven zien en successen en zorgen delen is daarbij belangrijk en wil ik faciliteren.

 

Wat verandert het voor de provincie?

We waren al verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering. Nu komt daar ook nadrukkelijk de communicatie bij. Die lag nog bij LTO Noord. Vanuit de Bestuurlijke adviescommissie hebben we de opdracht meegekregen om op zoek te gaan naar een goede vertegenwoordiging van de inwoners in de projectgroep en bestuurlijke adviescommissie. Dit pakken we serieus op, omdat juist in deze uitvoeringsfase waarin de maatregelen concreet voelbaar en tastbaar worden het belangrijk is goed in contact te staan met het gebied.

 

Wat probeer je vanuit jouw rol te betekenen voor bewoners en de omgeving?

Ik ben verantwoordelijk voor het uitvoeren van het PIP, maar wil daarbij constant zoeken naar de beste manier. Ik ben sinds ik gedeputeerde ben al bij diverse mensen langs geweest om te luisteren naar zorgen, te bemiddelen waar mogelijk en tot oplossingen te komen. Soms lukt dat. Soms niet. Maar mijn inzet zal blijven om het voor iedereen zo goed mogelijk te doen.

 

Wat vind je persoonlijk belangrijk om in het proces te bewaken? Waar sta je voor?

Ik sta voor afspraken nakomen en je gezond praktisch verstand gebruiken. Als er 1 ding is dat ik heb meegekregen over het gebiedsproces in dit gebied, is dat er veel is beloofd, maar niet alles is waargemaakt. Hoewel ook ik te maken zal krijgen met veranderend beleid, wil ik zoveel mogelijk betrouwbaar en transparant zijn in wat ik doe en niet doe. Maar ik houd ook vast aan zaken die vastliggen en gewoon moeten. Net als de rest van de bestuurlijke adviescommissie blijf ook ik achter de uitvoering van het PIP staan.

Gerelateerd