19 feb 2024

Ecologische Autoriteit bezoekt het Springendal

De Ecologische Autoriteit (EA) werkt op dit moment aan haar advies over de natuurdoelanalyse van Springendal en Dal van de Mosbeek. Als onderdeel van dit traject brengt de EA op vrijdag 23 februari een bezoek aan het gebied.

Wat is een natuurdoelanalyse?

Voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland is door de provincies een natuurdoelanalyse gemaakt. Deze beschrijven hoe het gaat met de natuur in een gebied, welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. Provincies gebruiken deze analyses bij de gebiedsgerichte aanpak, voor het behalen van de doelen op het gebied van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Provincie Overijssel heeft in 2023 zo’n natuurdoelanalyse voor Springendal & Dal van de Mosbeek opgesteld.

 

Wat is dit voor advies?

De EA beoordeelt of alle beschikbare en de juiste informatie wordt gebruikt voor besluitvorming over Natura2000-gebieden in Nederland. Een werkgroep met deskundigen stelt deze adviezen op. De informatie die beoordeeld wordt, staat in de natuurdoelanalyses die provincies hebben opgesteld.

 

Wat is de opdracht van de Ecologische Autoriteit?

De Ecologische Autoriteit is een onafhankelijk adviesorgaan met als taak om te beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen voor natuurherstel. Inmiddels heeft de EA 70 van de 130 natuurdoelanalyses getoetst. Op basis van de hoofdbevindingen verscheen onlangs het adviesrapport ‘Doen wat moet én kan’. Dit rapport werd op 26 januari gepresenteerd aan demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en bevat bredere adviezen over wat nodig is om de natuurdoelen in Nederland te halen. Het rapport is online te lezen.

 

Gerelateerd