21 jul 2022

Er komen bossen bij in Overijssel

De komende jaren komen er bomen en bossen bij in Overijssel. Hoe de provincie dit doet, is te vinden op de website van de provincie Overijssel. Nieuwe bossen zijn vooral nodig voor het klimaat (vastleggen CO2) en bovendien goed voor de biodiversiteit. Aanleg van bos en bomen draagt ook bij aan een mooi en gezond werk- en leefklimaat, ook als maatregel tegen hittestress.

De provincie werkt op twee manieren aan extra bos en bomen: via de bossenstrategie van het Rijk en provincies en daarnaast met de publiekscampagne ‘Iedereen een boom.

Natura 2000

Meer bos heeft direct te maken met Natura 2000. Soms moeten in Natura 2000-gebieden bomen gekapt worden om open gebieden zoals heide te vergroten voor de soorten die daar leven. Dat maakt veel emoties los. Veel mensen zijn gehecht aan bomen en bos in hun omgeving.

In de bossenstrategie, waarvoor elke provincie een eigen plan maakt, is opgenomen dat de bomenkap in Natura 2000-gebieden wordt gecompenseerd. In Overijssel gaat het om 1.400 hectare. Voor de eerste 170 hectares wordt nu naar locaties gezocht. In heel Nederland komt er 10% bos bij, dat is 37.000 hectare.

Gerelateerd