02 feb 2023

Fase 2 Manderheide bijna klaar

De uitvoering van de tweede fase van het natuurherstel op de Manderheide is voorspoedig verlopen. In deze tweede van in totaal drie etappes, is opnieuw ruimte gemaakt voor heideontwikkeling door bos te verwijderen, de achtergebleven stobben te frezen en bovenste bodemlaag weg te schrapen. Ook zijn er nog twee kamsalamanderpoelen aangelegd, zodat de amfibieënpopulaties op de Manderheide en in het Dal van de Mosbeek elkaar voortaan kunnen bereiken. Dat is goed voor een gezonde instandhouding van de soort in het hele gebied. Al deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Beheer

Het heidelandschap dat hierdoor de komende jaren zal ontstaan, is zeer gevarieerd. ‘Behalve heide zie je jeneverbessen, groepjes bomen en grote, oude bomen. Er groeien kruiden en grassen, er zijn akkertjes en wie goed kijkt, ziet ook grafheuvels en oude eigendomswalletjes’, vertelt terreinbeheerder Rick Staudt. ‘Vooral de eerste jaren zal het beheer intensief zijn. De heidekoeien en de schapen spelen daar een belangrijke rol in.’

Menpoorten

‘Ze kunnen meteen aan de slag. De nieuwe rasters – op plekken waar bos is gekapt om ruimte te maken voor heide – zijn ook al geplaatst. Het enige dat nu nog moet gebeuren, is het monteren van de menpoorten zodat ruiters en koetsiers de hekken gemakkelijk kunnen passeren. Daarna is fase 2 afgerond. Er komt dan nog één ronde, die dit najaar start, waarin we alleen nog wat bos aan de oostzijde van het gebied weghalen voor heide.’

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide? U kunt contact opnemen met Rick Staudt, via rick.staudt@landschapoverijssel.nl.

Gerelateerd