23 mei 2022

Fase 2 Natura 2000-werkzaamheden Manderheide

Half augustus start Landschap Overijssel met het voorbereiden van de volgende fase Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide. Na de eerste ingrepen in 2020-2021 wordt er dit keer voornamelijk gewerkt tussen de Uelserweg en de klootschietbaan, en langs de Duitse grens. 

Projectleider Iwan Brinkhuis: “In dit deel van het gebied kappen we stukken bos om ook hier ruimte te maken voor heide. We beginnen half augustus met het knippen van de struiken en lage begroeiing tussen de bomen. Daarnahalen we de bomen weg en frezen of zagen we – afhankelijk van de ondergrond – de stobben die achterblijven.”

“In het gebied bevinden zich namelijk veel archeologische resten waardoor we niet overal ‘de bodem in kunnen’.Na deze bewerking, harken we de strooisellaag  (bladafval, naalden, takjes, enz.) weg en strooien we kalk. Hiermee maken we de bodem op deze plekken optimaal geschikt voor heide en heischrale vegetatie. Dat zaad zit overal nog gewoon in de bodem en zal gaan kiemen. We vullen het hier en daar extra aan met bloemrijk grasmengsel en maaisel.”

Kamsalamander

Naast de – grootschalige – werkzaamheden in fase 2, wordt aan de oostkant van het gebied nog een klein maar zeer belangrijk ‘klusje’ gedaan. Hier komen twee nieuwe poelen voor kamsalamanders, zodat de populatie op de Manderheide het Dal van de Mosbeek kan bereiken, en omgekeerd natuurlijk. Meer uitwisseling helpt de kamsalamanders in beide gebieden ook in de toekomst gezond te blijven.

Fase 2 eindigt met de aanleg van nieuwe rasters en hekken op verschillende plekken in het gebied, voor de heidekoetjes. Ook komen er nog twee menpoorten bij, zodat ruiters en koetsiers het gebied gemakkelijk in en uit kunnen. De nieuwe poorten staan straks op de kruising van de Streuweg met de Uelserweg en waar de Streuweg de klootschietbaan kruist.

Wat merkt u ervan?

Bewoners en bezoekers van het gebied krijgen opnieuw een paar maanden te maken met grote machines die lawaai maken en zich verplaatsen over paden en tijdelijke rijplatenbanen. Net als in fase 1, blijft het gebied open voor wandelaars en andere recreanten. U wordt gewaarschuwd door middel van borden en gevraagd een veilige afstand te houden van bewegend materieel.

Planning

De werkzaamheden in fase 2 duren naar verwachting tot en met maart 2023. Uitvoering van de derde en laatste fase is voorzien in 2023/2024.

Gerelateerd