28 feb 2022

GLB-pilot van start

Het Gebiedscollectief Noordoost-Twente voert samen met twee andere Overijsselse collectieven de GLB-pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ uit.

Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek is als 1 van de 3 gebieden geselecteerd om samen met boeren uit de omgeving de komende tijd in pilotvorm aan de slag te gaan. De organisatie van de pilot in dit gebied wordt uitgevoerd door Gebiedscollectief Noordoost-Twente, in samenwerking met Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel en Gebiedscollectief Noordoost Twente. Hierin staan zij los van de Natura 2000-projectorganisatie.

Doel van de pilot

Boeren in en nabij Natura 2000-gebieden staan onder druk en veel van deze boeren hebben behoefte aan duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot is om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re) bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing.

Het plan is om hier in 2022 en 2023 mee aan de slag te gaan, passend bij de doelen voor het Natura 2000-gebied. Het uitgangspunt is dat boeren die meewerken aan het behalen van de Natura 2000-doelen in de toekomst een reële vergoeding krijgen. Gedurende de pilot worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met de grondeigenaren, waar nodig worden specialisten ingeschakeld, om uiteindelijk te komen tot het opstellen van bedrijfsplannen met maatregelen die passen bij de betreffende bedrijven. Op dinsdag 1 maart vindt de startbijeenkomst van de GLB-pilot in dit gebied plaats. De betreffende agrariërs hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.

Gerelateerd