06 jul 2023

Onderhoud bronvijvers: wat gaan we doen?

Dit jaar worden, in juli, augustus en september, werkzaamheden uitgevoerd aan de drie bronvijvers die het Springendal rijk is. We maken de constructies toekomstbestendig, om het bijzondere watersysteem van het gebied te waarborgen.

De bronvijvers worden gevoed door kwel. Als ze vol water staan, storten ze over en voeden ze de beken. Het kwelwater komt van onderuit de vijvers in, wat stevige druk op de constructie geeft. Als daarbij veel water van de helling komt, ontstaan ook zijwaartse krachten. De huidige constructie is hier niet tegen bestand, zo is gebleken. Daarom verstevigen we deze: de beschoeiing wordt aangepast en er komen diepere damwanden in de grond. De nieuwe constructies worden passend in het landschap vormgegeven en zorgen ervoor dat het water weer netjes kan doorstromen.

 

Lekkage

In de kleinste van de drie bronvijvers moet bovendien een lekkage worden dichtgezet, zodat het water weer over de afvoergoot gaat lopen. Vervolgens leggen we ook hier nieuwe, stevige constructies aan. Op dit moment stort het water op sommige plekken als een waterval naar beneden. De aanpassingen brengen de geleidelijkheid hierin terug. Daarnaast verwijderen we bagger uit de kleinste bronvijver.

 

Praktische info

Aannemer Gerwers (Tilligte) voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden hebben geen invloed op de waterkwaliteit. Bewoners gaan er weinig van merken, wandelaars moeten op bepaalde momenten uit veiligheidsoverwegingen een kleine omleiding volgen. Dit wordt duidelijk aangegeven.

Werkzaamheden per bronvijver

 

Kleinste bronvijver

Om een damwand te kunnen plaatsen, worden hier enkele kleine bomen en wat begroeiing langs de kant verwijderd. De damwand bestaat uit twee lagen hardhout met daartussen een laag klei; natuurlijk en supersterk. De doorvoer (Bentheimer zandsteen) wordt opnieuw gebruikt. Het water loopt nu achterlangs de bron uit, dat zal straks weer meer in het zicht zijn. De vijver wordt gebaggerd.

Bij de kleinste bronvijver wordt gewerkt met groot materieel via de Blauweweg naar de Wittebergweg. Daar hoeven geen grote bomen voor worden gekapt. De bestaande bomen worden beschermd, er wordt hout omheen gespannen.

We onderzoeken nog de mogelijkheid om de kleinste bronvijver rolstoeltoegankelijk te maken vanaf de Mosbeekweg. Daarnaast onderzoeken we nut en noodzaak van het plaatsen van een hekje en een bord bij de doorvoer van water, om te voorkomen dat mensen de beek gaan gebruiken als recreatiewater.

 

Kleine bronvijver

Gerwers werkt met klein materieel vanuit de Mosbeekweg, via de Hooidijk. Het werk elektrisch uitvoeren is helaas geen mogelijkheid, de juiste voorzieningen ontbreken. Het wandelpad wordt vanaf de Mosbeekweg afgesloten, van 17 juli tot de tweede week van augustus. Er komt een alternatieve wandelroute.

 

Grote bronvijver

Hier wordt de damwand vervangen. Deze loopt vanaf de bankjes, langs de overloop tot de hoek waar het pad richting de Blauweweg loopt. Het lager gelegen gedeelte van de vijver wordt beter toegankelijk gemaakt, zodat de stapstenen goed begaanbaar (en bespeelbaar) worden. Hier wordt na de bouwvak mee gestart, deze werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

Gerelateerd