22 sep 2023

Terugkoppeling participatie bronvijvers

Op dinsdagavond 4 juli jl. waren omwonenden uitgenodigd voor een veldbezoek aan de bronvijvers van het Springendal. Vlak daarna zijn de werkzaamheden aan de bronvijvers gestart. Tijdens het veldbezoek deden de genodigden goede suggesties met betrekking tot deze werkzaamheden, die deels tot aanpassing van de plannen hebben geleid. We sommen ze graag voor je op.

Vlonderpad

Het vlonderpad dat iets verder van de bronvijver is gelegen, is deels in slechte staat. Daarom hebben we besloten het gehele vlonderpad te vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de geplande werkzaamheden aan de drie bronvijvers zijn afgerond.

Hek

Om ervoor te zorgen dat wandelaars minder eenvoudig naar de beek kunnen lopen, kwam de suggestie naar voren om een hek of afscheiding te plaatsen bij de kleinste vijver. Ook dit voorstel realiseren we na afronding van de inrichtingswerkzaamheden.

Noodoverlopen

Om overtollig water af te voeren wanneer het waterpeil in de vijvers te hoog wordt, hebben we de optie besproken om noodverlopen te realiseren. Dit gaan we bij alledrie de bronvijvers doen.

Andere suggesties, zoals het rolstoeltoegankelijk maken van het gebied vanaf de Mosbeekweg en de ontsluiting voor paard en wagen, hebben we besloten niet uit te voeren. Belangrijkste reden is dat we geen gemotoriseerde voortuigen, fietsers en mountainbikes rondom de vijvers willen aantrekken. Een brede toegangsweg maakt dat ingewikkeld.

Tot slot hebben we afgesproken bewoners de volgende keer eerder in het proces te betrekken, zodat hun waardevolle toevoegingen direct in de ontwerpen kunnen worden meegenomen.

 

Update werkzaamheden

De werkzaamheden aan de kleine en kleinste bronvijver zijn inmiddels afgerond. Er volgen nog een paar kleine restklusjes, maar de wandelpaden zijn hier weer open. De kleinste bronvijver is gebaggerd, deze was flink dichtgegroeid. In beide vijvers zijn nieuwe damwanden gezet. Het water stroomt nu de vijvers weer uit zoals het bedoeld is. Bij de kleine vijver wordt het vlonderpad nog vervangen, dan gaan de wandelpaden weer even dicht. Dit staat gepland voor eind oktober/begin november.

Inmiddels is het wandelpad bij de grote vijver afgesloten, omdat hier de werkzaamheden zijn gestart. We moeten enkele bomen kappen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarna vervangen we de beschoeiing en plaatsen damwanden om ondergrondse stroming van water vanuit de vijver naar de beek te voorkomen. Ook richten we de waterspeelplek opnieuw in. Op 20 oktober zijn de werkzaamheden afgerond en gaat het wandelpad weer open.

Gerelateerd