13 okt 2022

Uitvoering werkzaamheden Manderheide

De uitvoering van fase 2 van de Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide is in volle gang. Er wordt gewerkt tussen de Uelserweg en de klootschietbaan en langs de Duitse grens. De aannemer heeft eerst de onderbegroeiing weggehaald op de percelen waar bos plaatsmaakt voor heide. Momenteel worden de bomen verwijderd.

Snippers verbinden

Terreinbeheerder Rick Staudt: ‘Net als in fase 1 maken we weer ruimte voor heide. De Manderheide is een eeuwenoud gevarieerd stuwwallandschap. Je vindt er heide, jeneverbessen, bos, houtwallen en akkertjes. De heide is in de loop der jaren versnipperd geraakt en begroeid met gras en bomen. Door de nog bestaande snippers te verbinden en nieuwe heide te ontwikkelen, beschermen we de biodiversiteit in dit gebied. Dan kun je denken aan planten als duivelsnaaigaren en dieren als de zandhagedis en de kamsalamander. Die hebben een heidelandschap nodig om te overleven.’

Heidezaad

Projectleider Iwan Brinkhuis: ‘Nieuwe heide is in feite oude heide. Het zaad zit nog gewoon in de bodem. Het kiemt vanzelf als we de bomen weghalen en de bodem daarna harken of schrapen. Dat laatste doen we omdat de bovenste bodemlaag heel voedselrijk is geworden, onder andere door stikstofneerslag, terwijl heide schrale grond nodig heeft. En verder is licht natuurlijk belangrijk. En beheer, zeker de eerste tijd.’ Rick Staudt: ‘Omdat we in fasen werken, kun je op de plekken waar we eerder hebben gekapt, goed zien wat er daarna gebeurt én wat er nodig is aan onderhoud. De combinatie van handmatig en machinaal beheer en begrazing, werkt goed. Maar het is intensief, zeker de komende jaren.’

“Het beheer is de eerste jaren heel belangrijk.”

Kamsalamanderpoelen

Naast het werken aan de heide, legt Landschap Overijssel ook nog twee kamsalamanderpoelen aan. Het gaat om de laatste poelen in een lange ‘ketting’ tussen de Manderheide en het Dal van de Mosbeek. De kamsalamanders in beide gebieden kunnen elkaar voortaan bereiken, waardoor ze ook in de toekomst gezond kunnen blijven. Verder komen er nieuwe rasters en hekken in het gebied om te zorgen dat de heidekoeien op de juiste plekken grazen. Tot slot zorgen twee nieuwe menpoorten (Streuweg/Uelserweg en Streuweg/klootschietbaan) ervoor dat ruiters en koetsiers de Manderheide straks gemakkelijk in- en uitkunnen.

Planning

De werkzaamheden in fase 2 duren naar verwachting tot en met maart 2023. Tot die tijd liggen er rijplaten en moet u rekening houden met lawaai en machines en trekkers in het gebied. De laatste uitvoeringsfase staat voor 2023/2024 op de planning.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide, dan kunt u contact opnemen met Rick Staudt, terreinbeheerder Noordoost Twente van Landschap Overijssel. Meer weten over het kappen van bomen in Overijssel? Lees hier over de bossenstrategie.

Gerelateerd