19 jan 2024

Update rondom aanvraag vergunningen

Eind 2023 hebben we vergunningen aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden in het Springendal. Het gaat om twee gemeentelijke meldingen en een waterschap vergunning. We geven je graag een update en lichten toe welke vergunningen we hebben aangevraagd, en waarom dit eind 2023 al gebeurd is.

 

Twee gemeentelijke meldingen en een waterschap vergunning

De volgende vergunningen zijn eind 2023 aangevraagd bij de gemeente Tubbergen:

– Omgevingsvergunning: voor het opbreken en aanpassen van gemeentelijke wegen. Dit is nodig om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals het aanpassen van een duiker, het realiseren van een voorde of het wijzigen van het profiel van een zandweg.
– Sloopmelding: voor het verwijderen van elementen, zoals een duiker.

Bij het waterschap Vechtstromen is de watervergunning aangevraagd. Deze is voor het daadwerkelijk aanpassen van watergangen die op de legger staan, de beken zelf. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verhogen van de beekbodem of aanleggen of aanpassen van een duiker of voorde.

Ontgrondingsvergunning

De provincie moet nog uitsluitsel geven of een ontgrondingsvergunning nodig is. Als dit zo is, informeren we je hier later over.

Zienswijze of bezwaar en beroep

Op het besluit van het waterschap of de gemeente over de watervergunning en de Omgevingsvergunning kun je – zodra hier door bevoegd gezag over is besloten – een zienswijze of bezwaar indienen. Hiervoor dien je zelf de publicaties in de gaten te houden, tot het moment dat we je opnieuw berichten over de vergunningen. De sloopmelding is inmiddels verleend. Op een sloopmelding is wettelijk gezien geen zienswijze of beroep mogelijk.

Per 1 januari: Omgevingswet van kracht

Wij hebben bewust de vergunningen eind 2023 aangevraagd, om niet onder de nieuwe Omgevingswet te vallen. Zo zijn we er zeker van dat de procedures zijn afgerond voor start van de uitvoering (zomer 2024).

Zonder overeenkomst geen werkzaamheden op particuliere gronden

Onze planning is om de werkzaamheden in de zomer, na het broedseizoen, uit te voeren. Op dit moment werkt de provincie aan overeenkomsten met de grondeigenaren. Om geen vertraging op te lopen hebben we ervoor gekozen om de aanvraag van de vergunningen parallel te laten lopen met het proces van de overeenkomsten. Alleen op gronden waar overeenstemming is, worden deze zomer werkzaamheden uitgevoerd.

Vergunningen en meldingen door de aannemer

Nadat wij de werkzaamheden hebben gegund aan een aannemer, vraagt deze ook nog vergunningen aan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om depotlocaties. Dit zal vanaf ongeveer juni 2024 aan de orde zijn.

 

Gerelateerd